r e k l a m a

1,4Sight

Rodzaj preparatu:Regulator wzrostu
Nazwa:1,4Sight
Numer zezwolenia:R-50/2018 wu
Termin zezwolenia:2025-06-30
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2025-12-31
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2026-12-31
Substancja czynna:1,4-dimetylonaftalen - 980 g
Uprawa: ziemniak
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/1000 kg bulw.
Termin zabiegu: Środek zastosować po zbiorze (BBCH 99) i umieszczeniu partii bulw w przechowalni, następnie jeśli przewiduje się dłuższy okres przechowywania wykonać kolejne zabiegi w odstępie co 4-6 tygodni.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a