r e k l a m a

ABC na mszyce AL

Rodzaj preparatu:Insektycyd
Nazwa:ABC na mszyce AL
Numer zezwolenia:R-46/2013
Termin zezwolenia:2023-03-21
Termin do sprzedaży:2023-09-21
Termin do stosowania:2024-09-22
Substancja czynna:deltametryna - 0,015 %
Uprawa:---
Rośliny:chryzantema
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 170 ml/1m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 170 ml/1m2.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:amatorskie
aktywny:---
agrofag:wciornastek
Rośliny:niecierpek
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 170 ml/1m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 170 ml/1m2.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:amatorskie
aktywny:---
agrofag:wciornastek
Rośliny:róża, pszenżyto ozime
Dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 g/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:amatorskie
aktywny:---
Rośliny:bluszcz
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 120 ml/1m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 110 ml – 120 ml/1m2.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:amatorskie
aktywny:---
agrofag:mszyca
Rośliny:begonia zimowa
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 110 ml/1m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 95 ml - 110 ml/1m2.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:amatorskie
aktywny:---
r e k l a m a