r e k l a m a

Acador Plus

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Acador Plus
Numer zezwolenia:R-23/2020 h.r.
Termin zezwolenia:2024-02-05
Termin do sprzedaży:2024-08-05
Termin do stosowania:2025-08-05
Substancja czynna:fluksapyroksad - 41,6 g, epoksykonazol - 41,6 g, piraklostrobina - 66,6 g
Uprawa:---
Rośliny:pszenżyto ozime
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:jęczmień jary, jęczmień ozimy
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:pszenica ozima
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
r e k l a m a