r e k l a m a

Accent 75 WG

Rodzaj preparatu:Chwastobójczy
Nazwa:Accent 75 WG
Numer zezwolenia:R-151/2013
Termin zezwolenia:2023-11-06
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2024-05-06
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2025-05-07
Substancja czynna:nikosulfuron - 75 %
Uprawa: kukurydza
Dawka: Accent 75 WG stosuje się łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w dawce: Zabieg jednorazowy: Accent 75 WG 60 - 80 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody). Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania 80 g/ha + Trend 90 EC 0,1% (100 ml na 100 l wody). Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania - 60-80 g/ha + Trend 90 EC 0,1% (100 ml na 100 l wody). Zabieg w dawce dzielonej: I zabieg w dawce: Accent 75 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody). II zabieg w 10 do 14 dni (do fazy 8 liści kukurydzy) w dawce: Accent 75 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml na 100 l wody).
Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18), gdy: − większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm (perz ma wtedy 4-7 liści); − rośliny chwastnicy jednostronnej znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia; − większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a