r e k l a m a

Aceptir 200 SE

Rodzaj preparatu:Insektycyd
Nazwa:Aceptir 200 SE
Numer zezwolenia:R-34/2017
Termin zezwolenia:2022-04-30
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2022-10-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2023-10-30
Substancja czynna:acetamipryd - 200 g
Uprawa: pomidor, papryka, oberżyna
Dawka: Zalecana dawka dla jednokrotnego zastosowania: 0,24 - 0,3 l/ha. Zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania: 0,12 - 0,2 l/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do pełnego wybarwienia owoców (BBCH 11 – 89).
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rośliny ozdobne, rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia, plantacje nasienne drzew leśnych
Dawka: Zalecana dawka dla jednokrotnego zastosowania: 0,2 - 0,25 l/ha. Zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia (BBCH 11-69).
Grupy: LEŚNICTWO
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jabłoń
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin zabiegu: Zabieg wykonywać od końca fazy kwitnienia do początku zawiązywania owoców, gdy owoce osiągają wielkość do 10 mm (BBCH 69-71).
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: mszyce
Uprawa: jabłoń
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować od końca fazy kwitnienia, do fazy gdy średnica owoców dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się (BBCH 69-74).
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak jary
Dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,3 l/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy wzrostu międzywęźli do momentu kiedy 20% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 30 – 72).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: wiśnia, czereśnia
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się agrofaga. Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku dojrzewania, wybarwiania się owoców (BBCH 79-81).
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: orzech włoski
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją: od początku rozwoju kwiatostanów do połowy fazy kwitnienia (fazach BBCH 50 – 65).
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: mszyce
Uprawa: orzech laskowy, leszczyna
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją: od fazy pierwszego liścia do połowy fazy kwitnienia (BBCH 11 – 65).
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: grusza
Dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 - 0,2 l/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od końca kwitnienia do fazy dojrzałości owoców do zbioru (BBCH 69 – 87).
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: śliwa
Dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 - 0,2 l/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do dojrzałości konsumpcyjnej owoców (BBCH 11 – 89).
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: tytoń
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do dojrzałości 50% nasion (BBCH 11 – 85).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: wierzba energetyczna, wiklina
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia (BBCH 11-69).
Grupy: INNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: ziemniak
Dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,15 l/ha.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy zakrycia 50% międzyrzędzi do fazy pełni kwitnienia (50% kwiatów na pierwszym kwiatostanie jest otwarte) (BBCH 35-65).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,25 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a