r e k l a m a

Acetamip Płynny 200 SL

Rodzaj preparatu:Insektycyd
Nazwa:Acetamip Płynny 200 SL
Numer zezwolenia:R-139/2020 h.r.
Termin zezwolenia:2034-02-28
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2034-08-31
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2035-08-31
Substancja czynna:acetamipryd - 200 g
Uprawa: jabłoń
Dawka: Zalecana/maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: ziemniak
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,18 l/ha.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy gdy drugi liść właściwy jest rozwinięty na pędzie głównym (min. 4 cm) do końca fazy rozwoju owoców (BBCH 12-79)
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha . Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,3 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha . Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18-0,3 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jabłoń
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha . Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2- 0,4 l/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak jary
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha . Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,3 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak jary
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha . Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18-0,3 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak jary
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha . Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a