r e k l a m a

Acetamip Płynny 200 SL

Rodzaj preparatu:Insektycyd
Nazwa:Acetamip Płynny 200 SL
Numer zezwolenia:R-139/2020 h.r.
Termin zezwolenia:2034-02-28
Termin do sprzedaży:2034-08-31
Termin do stosowania:2035-08-31
Substancja czynna:acetamipryd - 200 g
Uprawa:---
Rośliny:rzepak jary
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha . Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,3 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:TAK
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:rzepak jary
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha . Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18-0,3 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:TAK
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:rzepak jary
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha . Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,3 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:TAK
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:jabłoń
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha . Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2- 0,4 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:rzepak ozimy
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha . Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18-0,3 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:rzepak ozimy
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha . Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,3 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:ziemniak
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,18 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy gdy drugi liść właściwy jest rozwinięty na pędzie głównym (min. 4 cm) do końca fazy rozwoju owoców (BBCH 12-79)
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:jabłoń
Dawka:Zalecana/maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
r e k l a m a