r e k l a m a

Achiba 05 EC

Rodzaj preparatu:Chwastobójczy
Nazwa:Achiba 05 EC
Numer zezwolenia:R-205/2016
Termin zezwolenia:2022-11-30
Termin do sprzedaży:2023-05-30
Termin do stosowania:2024-05-30
Substancja czynna:chizalofop-P etylu - 50 g
Uprawa:---
Rośliny:marchew
Dawka:Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy widocznych 9 lub więcej międzywęźli rzepaku (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną całkowicie zakryte.
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:ziemniak
Dawka:Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści ziemniaka do fazy przed całkowitym zakryciem międzyrzędzi (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną całkowicie zakryte.
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:burak cukrowy, burak pastewny, rzepak ozimy
Dawka:Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:topinambur
Dawka:Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:TAK
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:burak ćwikłowy, pietruszka, seler korzeniowy, pasternak, brukiew, chrzan, rzepa, pomidor, bakłażan
Dawka:Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe:TAK
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:bobik, groch pastewny, peluszka, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, soja
Dawka:Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:TAK
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:bób, fasola szparagowa, groch siewny, groch cukrowy, fasola
Dawka:Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe:TAK
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:słonecznik
Dawka:Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:TAK
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:len zwyczajny, konopie siewne, rzepak jary
Dawka:Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:TAK
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
r e k l a m a