r e k l a m a

Acrisio Flex

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Acrisio Flex
Numer zezwolenia:R-143/2019
Termin zezwolenia:2023-04-30
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2023-10-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2024-10-30
Substancja czynna:metrafenon - 300 g
Uprawa: pszenica ozima, pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, w celu zwalczania łamliwości źdźbła od fazy widocznych 5 rozkrzewień do początku fazy 2. kolanka (BBCH 25-32), w celu zwalczania mączniaka prawdziwego od fazy 2 rozkrzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 22-50).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień jary
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy drugiego rozkrzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 22-50).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a