r e k l a m a

Acrisio Flex

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Acrisio Flex
Numer zezwolenia:R-143/2019
Termin zezwolenia:2021-04-30
Termin do sprzedaży:2021-10-31
Termin do stosowania:2022-10-31
Substancja czynna:metrafenon - 300 g
Uprawa:---
Rośliny:jęczmień jary
Dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:Środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy drugiego rozkrzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 22-50).
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:pszenica ozima, pszenżyto ozime
Dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:Środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, w celu zwalczania łamliwości źdźbła od fazy widocznych 5 rozkrzewień do początku fazy 2. kolanka (BBCH 25-32), w celu zwalczania mączniaka prawdziwego od fazy 2 rozkrzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 22-50).
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
r e k l a m a