r e k l a m a

Acrobat MZ 69 WG

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Acrobat MZ 69 WG
Numer zezwolenia:R-178/2012
Termin zezwolenia:2022-12-19
Termin do sprzedaży:2023-06-19
Termin do stosowania:2024-06-20
Substancja czynna:dimetomorf - 9 %, mankozeb - 60 %
Uprawa:---
Rośliny:pomidor
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu choroby.
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:szkółki leśne, szkółki drzew iglastych, szkółki drzew liściastych, szkółki krzewów
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:LEŚNICTWO
Małoobszarowe:TAK
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:cebula
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:Termin stosowania: Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej lub dymce w danym rejonie. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Odstęp między zabiegami: 7 – 14 dni
Grupy:ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:ogórek
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na plantacjach w danym rejonie. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni
Grupy:ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
Rośliny:ziemniak
Dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe:NIE
Zastosowanie/użytkownik:profesjonalne
aktywny:---
r e k l a m a