r e k l a m a

Acrobat MZ 69 WG

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Acrobat MZ 69 WG
Numer zezwolenia:R-1/2013 PE
Termin zezwolenia:2022-12-19
Termin do sprzedaży:2023-06-19
Termin do stosowania:2024-06-19
Substancja czynna:dimetomorf - 9 %, mankozeb - 60 %
Uprawa:---
Rośliny:szkółki leśne
Dawka:Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 kg/ha.
Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:---
Grupy:LEŚNICTWO
Małoobszarowe:TAK
Zastosowanie/użytkownik:---
aktywny:---
r e k l a m a