r e k l a m a

Acrobat MZ 69 WG

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Acrobat MZ 69 WG
Numer zezwolenia:R-1/2013 PE
Termin zezwolenia:2022-12-19
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2023-06-19
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2024-06-19
Substancja czynna:dimetomorf - 9 %, mankozeb - 60 %
Uprawa: szkółki leśne
Dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 kg/ha.
Grupy: LEŚNICTWO
Małoobszarowe: TAK
r e k l a m a