r e k l a m a

Actellic 500 EC

Rodzaj preparatu:Insektycyd
Nazwa:Actellic 500 EC
Numer zezwolenia:R-83/2012
Termin zezwolenia:2022-07-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2023-01-31
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2024-01-31
Substancja czynna:pirymifos metylowy - 500 g
Dawka: Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka uzupełniony do 10 l wodą na 1000 m2 powierzchni ścian, podłóg i sufitów.
Grupy: INNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies
Dawka: Opryskiwać nasiona znajdujące się na pasie transmisyjnym. Zalecana dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0.75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion. Maksymalna dawka dla jedorazowego zastosowania: 8 ml środka w 0.75 l – 1,0 l wody na 1 tonę nasion.
Grupy: INNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a