r e k l a m a

Amplitude

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Amplitude
Numer zezwolenia:R-117/2021
Termin zezwolenia:2030-03-20
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2030-09-20
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2031-03-20
Substancja czynna:mefentriflukonazol - 100 g
Uprawa: jęczmień ozimy, jęczmień jary
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a