r e k l a m a

Arbiter 520 EC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Arbiter 520 EC
Numer zezwolenia:R-79/2014 h.r.
Termin zezwolenia:2022-08-30
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2023-02-28
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2024-02-28
Substancja czynna:prochloraz - 320 g, tebukonazol - 160 g, proquinazid - 40 g
Uprawa: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary
Dawka: Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75–1,25 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
r e k l a m a