r e k l a m a

Ascra Xpro 260 EC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Ascra Xpro 260 EC
Numer zezwolenia:R-172/2018
Termin zezwolenia:2024-07-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2025-01-31
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2026-01-31
Substancja czynna:biksafen - 65 g, fluopyram - 65 g, protiokonazol - 130 g
Uprawa: pszenica jara
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0–1,5 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30–61).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień jary
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0–1,2 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin zabiegu: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30–61).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30–61). W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zabieg wykonać do fazy 2. kolanka (BBCH 32).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: rdza żółta
Uprawa: jęczmień ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0–1,2 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin zabiegu: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30–61). W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zabieg wykonać do fazy 2. kolanka (BBCH 32).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica jara
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30–61).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień jary
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin zabiegu: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30–61).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0–1,5 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30–61). W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zabieg wykonać do fazy 2. kolanka (BBCH 32).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0–1,5 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30–61).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: żyto ozime
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0–1,5 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30–61).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień ozimy
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin zabiegu: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30–61). W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zabieg wykonać do fazy 2. kolanka (BBCH 32).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a