r e k l a m a

Aviator Xpro 225 EC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Aviator Xpro 225 EC
Numer zezwolenia:R-11/2013
Termin zezwolenia:2021-07-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2022-01-31
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2023-01-31
Substancja czynna:protiokonazol - 150 g, biksafen - 75 g
Uprawa: pszenżyto jare
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób do końca fazy kłoszenia (BBCH 59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica jara
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby do końca fazy kłoszenia (BBCH 59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób do końca fazy kłoszenia (BBCH 59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 0,8 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo od fazy krzewienia (BBCH 21) lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób do początku fazy kłoszenia (BBCH 51) Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień jary
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 0,8 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo od fazy krzewienia (BBCH 21) lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób do początku fazy kłoszenia (BBCH 51) Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: żyto ozime
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1 l/ha
Termin zabiegu: Środek lub jego mieszaninę stosować zapobiegawczo od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób do końca fazy kłoszenia (BBCH 59) Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a