r e k l a m a

Azaka 250 SC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Azaka 250 SC
Numer zezwolenia:R-56/2018
Termin zezwolenia:2022-12-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2023-06-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2024-06-30
Substancja czynna:azoksystrobina - 250 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica jara
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31-69).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: żyto ozime
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31-69).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: rdza brunatna
Uprawa: jęczmień ozimy, jęczmień jary
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31-69).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku do pełni fazy kwitnienia (BBCH 60-65).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a