r e k l a m a

Azbany 250 SC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Azbany 250 SC
Numer zezwolenia:R-217/2017
Termin zezwolenia:2022-12-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2023-06-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2023-06-30
Substancja czynna:azoksystrobina - 250 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin zabiegu: Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień ozimy, jęczmień jary
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin zabiegu: Wykonać 1-2 zabiegi od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59),
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69). W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do późniejszych faz kwitnienia (BBCH 66-69).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a