r e k l a m a

Biromil 75 WG

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Biromil 75 WG
Numer zezwolenia:R-212/2015
Termin zezwolenia:2021-04-30
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2021-10-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2022-10-31
Substancja czynna:cyprodynil - 750 g
Uprawa: jęczmień ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-1,0 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-1,0 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a