r e k l a m a

Brivela

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Brivela
Numer zezwolenia:R-124/2020
Termin zezwolenia:2021-12-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2022-06-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2023-06-30
Substancja czynna:difenokonazol - 50 g, fluksapyroksad - 75 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a