r e k l a m a

Celica 200 EC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Celica 200 EC
Numer zezwolenia:R-14/2020
Termin zezwolenia:2025-04-30
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2025-10-31
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2026-10-31
Substancja czynna:pentiopirad - 200 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień jary
Dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a