r e k l a m a

Comet 200 EC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Comet 200 EC
Numer zezwolenia:R-155/2015
Termin zezwolenia:2021-01-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2021-07-31
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2022-07-31
Substancja czynna:piraklostrobina - 200 g
Uprawa: pszenica ozima, pszenica jara
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,25 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień ozimy, jęczmień jary
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,25 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: żyto ozime
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,25 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,25 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: rdza brunatna
r e k l a m a