r e k l a m a

Cyper-Fas 100 EC

Rodzaj preparatu:Insektycyd
Nazwa:Cyper-Fas 100 EC
Numer zezwolenia:R-42/2013 h.r.
Termin zezwolenia:2022-02-28
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2022-08-28
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2023-08-29
Substancja czynna:alfa-cypermetryna - 100 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,12 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,12 l/ha.
Termin zabiegu: Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Agrofag: mszyca
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Termin zabiegu: Stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Agrofag: skrzypionki
Uprawa: jęczmień jary
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Agrofag: skrzypionki
Uprawa: jęczmień jary
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,12 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,12 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Agrofag: mszyca
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1-0,12 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Uprawa: groch jadalny, groch zielony
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 - 0,1 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Agrofag: oprzędziki
Uprawa: groch, groch zielony, groch jadalny
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Uprawa: kapusta głowiasta biała
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 l/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Uprawa: kapusta głowiasta biała
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,09 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,09 l/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Agrofag: pchełka
r e k l a m a