r e k l a m a

Faxer

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Faxer
Numer zezwolenia:R-22/2017
Termin zezwolenia:2022-12-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2023-06-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2024-06-30
Substancja czynna:prochloraz - 450 g
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica jara
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka (BBCH 30–32).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a