r e k l a m a

Fezan

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Fezan
Uwaga! Produkt wycofany z użycia.
Numer zezwolenia:R-5/2017 wu
Termin zezwolenia:2020-08-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2021-02-28
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2022-02-28
Substancja czynna:tebukonazol - 250 g
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: – jesienią, w fazie 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18). Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha lub – wiosną, w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 30-39). cylindrosporioza roślin kapustnych. Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha lub – wiosną, od fazy początku kwitnienia do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 60-67). zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza roślin kapustnych Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy 2. kolanka do końca fazy kwitnienia pszenicy (BBCH 32-69). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów w sezonie, pierwszy zabieg wykonać w fazie 2. kolanka (BBCH 32), drugi zabieg wykonać około 2-3 tygodni później, po fazie całkowitego rozwinięcia liścia flagowego (BBCH 39).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień ozimy
Dawka: Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy 2. kolanka do końca fazy kłoszenia jęczmienia (BBCH 32-59). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów w sezonie, pierwszy zabieg wykonać w fazie 2. kolanka (BBCH 32), drugi zabieg wykonać około 2-3 tygodni później, po fazie całkowitego rozwinięcia liścia flagowego (BBCH 39).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a