r e k l a m a

Hutton

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Hutton
Numer zezwolenia:R-49/2017wu
Termin zezwolenia:2021-07-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2022-01-31
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2023-01-31
Substancja czynna:protiokonazol - 100 g, spiroksamina - 250 g, tebukonazol - 100 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin zabiegu: środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 37-59).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 37-59).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin zabiegu: środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 37-59).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: żyto ozime
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin zabiegu: środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 37-59).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień ozimy, jęczmień jary
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin zabiegu: środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy końca krzewienia do fazy otwierania się pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 29-47).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień ozimy
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin zabiegu: środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy końca krzewienia do fazy otwierania się pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 29-47).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień jary
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin zabiegu: środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy końca krzewienia do fazy otwierania się pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 29-47).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a