r e k l a m a

Inazuma 130 WG

Rodzaj preparatu:Insektycyd
Nazwa:Inazuma 130 WG
Numer zezwolenia:R-83/2016
Termin zezwolenia:2023-12-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2024-06-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2031-06-25
Substancja czynna:acetamipryd - 100 g, lambda-cyhalotryna - 30 g
Uprawa: tytoń
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: len włóknisty, len oleisty
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: śliwa
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pomidor, oberżyna
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rośliny ozdobne
Dawka: Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10 litrach wody.
Grupy: ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: wierzba
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Grupy: INNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: ślazowiec pensylwański
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: opryskiwać w trakcie pojawiania się pierwszych kolonii mszyc, od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Grupy: INNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: mszyce
Uprawa: miskant
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować wiosną po zaobserwowaniu pierwszych objawów żerowania szkodnika (postrzępione liście), od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Grupy: INNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha
Termin zabiegu: Środek stosować po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy 3. liścia do fazy 9. liścia lub więcej (BBCH13-19).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: mszyce
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,30 kg/ha
Termin zabiegu: Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
Termin zabiegu: Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
Termin zabiegu: Środek zastosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha
Termin zabiegu: Środek zastosować od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.(BBCH 65-67). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a