r e k l a m a

Indoxa 30 WG

Rodzaj preparatu:Insektycyd
Nazwa:Indoxa 30 WG
Uwaga! Produkt wycofany z użycia.
Numer zezwolenia:R-5/2020
Termin zezwolenia:2021-10-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2022-04-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2023-04-30
Substancja czynna:indoksakarb - 300 g
Uprawa: kapusta głowiasta biała
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1-0,12 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jabłoń
Dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,17-0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jabłoń
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,17 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kapusta głowiasta biała
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a