r e k l a m a

Jade

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Jade
Numer zezwolenia:R-160/2019
Termin zezwolenia:2021-07-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2022-10-31
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2023-01-31
Substancja czynna:protiokonazol - 125 g, tebukonazol - 125 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień jary
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a