r e k l a m a

Kanonik 300 EC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Kanonik 300 EC
Numer zezwolenia:R-210/2019
Termin zezwolenia:2021-07-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2022-01-31
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2023-01-31
Substancja czynna:protiokonazol - 300 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: żyto ozime
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica jara
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień jary
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,65 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,65 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak jary
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,6 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a