r e k l a m a

Kobalt 200 SC

Rodzaj preparatu:Insektycyd
Nazwa:Kobalt 200 SC
Numer zezwolenia:R-24/2020 h.r.
Termin zezwolenia:2025-04-30
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2025-10-31
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2026-10-31
Substancja czynna:chlorantraniliprol - 200 g
Uprawa: jabłoń
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: ziemniak
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 62,5 ml/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kapusta głowiasta biała
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 - 125 ml/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kukurydza
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: grusza
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: śliwa
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: winorośl
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 210 ml/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 210 ml/ha
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kapusta głowiasta biała
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kalafior, brokuł
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: cykoria
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kukurydza cukrowa
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a