r e k l a m a

Kobe 20 SP

Rodzaj preparatu:Insektycyd
Nazwa:Kobe 20 SP
Numer zezwolenia:R-190/2016
Termin zezwolenia:2024-04-30
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2024-10-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2025-10-30
Substancja czynna:acetamipryd - 200 g
Uprawa: rośliny ozdobne
Dawka: Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10 litrach wody.
Termin zabiegu: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
Grupy: ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: ogórek, pomidor, papryka, oberżyna, sałata
Dawka: Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10 litrach wody.
Termin zabiegu: środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89).
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20-0,25 kg/ha.
Termin zabiegu: opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,12 kg/ha.
Termin zabiegu: opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: papryka, dynia, melon, kawon, ogórek, fasola
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: zmieniki
Uprawa: ogórek, bób, fasola, por, groch
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: czosnek, cebula
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: por, cebula
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: ziemniak
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 kg/ha.
Termin zabiegu: zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw. W przypadku długotrwałych nalotów szkodnika zabieg można powtórzyć z użyciem środka z innej grupy chemicznej.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha.
Termin zabiegu: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jabłoń
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jabłoń
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: wiśnia, czereśnia
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.
Termin zabiegu: zabieg wykonywać w okresie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj. W przypadku rozciągniętego w czasie nalotu muchówek można dokonać 2-3 zabiegów środkami należącymi do innych grup chemicznych
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: czereśnia, wiśnia, śliwa
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: mszyce
Uprawa: grusza
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj lub w fazie rozwoju jaj „czarna główka”.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: grusza
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,125 kg/ha.
Termin zabiegu: zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: mszyce
Uprawa: śliwa
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,125 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż pod koniec fazy opadania płatków kwiatowych.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: owocnica
Uprawa: śliwa
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj na każde pojawiające się pokolenie szkodnika
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: truskawka
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.
Termin zabiegu: zabieg wykonywać po zbiorze owoców opryskując rośliny i glebę pod nimi.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: opuchlaki
Uprawa: bobik, soja, lucerna siewna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: oprzędziki
Uprawa: bobik
Termin zabiegu: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy początku tworzenia się kwiatostanu – pąki kwiatowe zakryte w liściach do początku fazy rozwoju strąków i nasion. (BBCH 51-70).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: bobik, soja
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: soja
Dawka: Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od początku fazy kwitnienia (otwartych ok. 10% kwiatów) do początku fazy rozwoju strąków i nasion z zachowaniem okresu karencji (pierwszy strąk osiągnął typową długość) (BBCH 61-70).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: lucerna siewna
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: tytoń
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: grusza, śliwa, wiśnia, czereśnia, morela, brzoskwinia, winorośl, borówka wysoka
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: grusza
Termin zabiegu: środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju owoców (BBCH 11-71).
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: grusza
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: śliwa
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować na początku żerowania szkodników od fazy zielonego pąka do fazy białego pąka śliwy (BBCH 54-59).
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: wiśnia, czereśnia
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: morela, brzoskwinia, winorośl, borówka wysoka
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: mszyce
Uprawa: winorośl, borówka wysoka
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: borówka wysoka
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować po zauważeniu pierwszych uszkodzeń na liściach od końca fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 69-89).
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: malina, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, agrest, leszczyna
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: malina
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: agrest
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli, od fazy zasychania kwiatów do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 67-69).
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: groch, fasola
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: fasola
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość do końca fazy pełni dojrzałości strąków (nasiona twarde) (BBCH 75-89).
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: burak ćwikłowy
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych szkodników, od fazy gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nie rozwiniętych liści do fazy 9-ciu liści właściwych (BBCH 11-19).
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kapusta brukselska
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kapusta brukselska, kapusta pekińska
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy 5 liścia (BBCH 11-15).
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: seler liściowy, seler naciowy
Dawka: Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kalafior, brokuł
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika lub po zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia 80% docelowej masy główki (BBCH 13-48).
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: truskawka
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: leszczyna
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: orzech włoski
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika od fazy początku rozwoju kwiatostanów do końca fazy kwitnienia (BBCH 50-69).
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: mszyce
Uprawa: papryka, dynia, melon, kawon, ogórek, por, cebula, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kapusta brukselska
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: wciornastki
Uprawa: papryka, sałata, szpinak, kapusta brukselska, kapusta pekińska, pomidor
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: mszyce
Uprawa: szpinak
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: bób
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość (BBCH 65-75)
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: groch
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować od początku fazy kwitnienia do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typowa długość (BBCH 61-75).
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a