r e k l a m a

Kusti 050 CS

Rodzaj preparatu:Insektycyd
Nazwa:Kusti 050 CS
Numer zezwolenia:R-145/2015
Termin zezwolenia:2023-02-18
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2023-08-18
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2024-08-18
Substancja czynna:lambda-cyhalotryna - 50 g
Uprawa: jabłoń
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne
Uprawa: cebula
Dawka: wciornastek tytoniowiec Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników. śmietka cebulanka. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia bzu lilaka.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne
Uprawa: kapusta głowiasta
Dawka: gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. mszyca kapuściana. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha Termin stosowania: Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. śmietka kapuściana. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca. wciornastek tytoniowiec Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne
Uprawa: ziemniak
Dawka: Ziemniak larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,16 l/ha Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej. Mszyce Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 - 0,2 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego). Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. chowacz brukwiaczek. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Termin stosowania: Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima, jęczmień jary
Dawka: skrzypionki. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 - 0,1 l/ha Termin stosowania: Stosować od początku wylęgania się larw. mszyce. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 - 0,1 l/ha Termin stosowania: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. mszyce (wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 - 0,1 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne
Uprawa: kukurydza
Dawka: omacnica prosowianka. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Termin stosowania: Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika. mszyce. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne
Uprawa: aronia
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 ml/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2 ml/100m2
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne
Uprawa: chmiel
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne
Uprawa: len zwyczajny
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne
Uprawa: konopie siewne
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne
Uprawa: konopie siewne
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne
Uprawa: kukurydza cukrowa
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 ml/100 m2.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne
r e k l a m a