r e k l a m a

LambdaCe 050 CS

Rodzaj preparatu:Insektycyd
Nazwa:LambdaCe 050 CS
Numer zezwolenia:R-82/2013 h.r.
Termin zezwolenia:2023-02-18
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2023-08-18
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2024-08-19
Substancja czynna:lambda-cyhalotryna - 50 g
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima, jęczmień jary
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 - 0,1 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kukurydza
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kukurydza
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: mszyca
Uprawa: jabłoń
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. W sadach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki z innych grup chemicznych
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: cebula
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kapusta głowiasta
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: ziemniak
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,16 l/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: ziemniak
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16 - 0,2 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: mszyca
r e k l a m a