r e k l a m a

Lenvyor

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Lenvyor
Numer zezwolenia:R-1/2020
Termin zezwolenia:2030-03-20
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2030-09-20
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2031-09-20
Substancja czynna:mefentriflukonazol - 100 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień ozimy, jęczmień jary
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a