r e k l a m a

Mirage 450 EC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Mirage 450 EC
Numer zezwolenia:R-4/2007
Termin zezwolenia:2022-12-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2023-06-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2024-06-30
Substancja czynna:prochloraz - 450 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Uprawa: żyto
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.
Termin zabiegu: Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pełni kłoszenia (BBCH 30-55).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
r e k l a m a