r e k l a m a

Parys 450 EC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Parys 450 EC
Numer zezwolenia:R-154/2019
Termin zezwolenia:2024-12-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2025-06-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2026-06-30
Substancja czynna:prochloraz - 450 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a