r e k l a m a

Pretorius 450 EC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Pretorius 450 EC
Numer zezwolenia:R-149/2020
Termin zezwolenia:2024-12-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2025-06-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2026-06-30
Substancja czynna:prochloraz - 450 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: żyto ozime
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a