r e k l a m a

Proclaim

Rodzaj preparatu:Insektycyd
Nazwa:Proclaim
Numer zezwolenia:R-142/2021
Termin zezwolenia:2025-04-30
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2025-10-31
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2026-10-31
Substancja czynna:benzoesan emamektyny - 9,5 g
Uprawa: rośliny zielarskie
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodników. Środek stosować w fazach BBCH 41-49
Grupy: ROŚLINY ZIELARSKIE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rośliny ozdobne
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodników
Grupy: ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: ogórek, cukinia, patison, kabaczek
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy, gdy na pędzie głównym widoczny jest zawiązek piątego pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 11 – 55) lub od fazy, gdy pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą do fazy pełnej dojrzałości, gdy wszystkie owoce mają typową barwę (BBCH 71 – 89)
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: oberżyna
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym całkowicie rozwinięty do fazy widocznego piątego pąka kwiatowego (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągnął typową wielkość i kształty do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce maja typową barwę (BBCH 71-89)
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pomidor, papryka
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy widocznego piątego kwiatostanu (pomidor) / piątego pąka kwiatowego (papryka) (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągał typową wielkość (pomidor) / od fazy gdy pierwszy owoc osiągnął typową wielkość i kształty (papryka) do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce mają typową barwę (BBCH 71-89)
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować w fazie BBCH 41-49 tj. w przypadku: - brokułu, kalafiora - od początku rozwoju róży do fazy osiągnięcia przez różę typowej wielkości i kształtu; - jarmużu - od początku do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonych do zbioru (od 10% do 100% osiągnięcia przez roślinę typowej masy liści); - kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty włoskiej, kapusty pekińskiej – od fazy, gdy zaczynają się tworzyć główki do fazy, gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość; - kapusty brukselskiej - od początku rozwoju pąków bocznych do fazy, gdy pędy poniżej pąka szczytowego są mocno zamknięte
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: bób
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: fenofaza umożliwiająca wykonanie ostatniego zabiegu - koniec fazy kwitnienia, 90% kwiatów przekwitło, widoczne pierwsze strąki (BBCH89)
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: malina, jeżyna, malinojeżyna, porzeczka czarna, porzeczka biała, porzeczka czerwona, agrest, porzeczkoagrest
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować od początku fazy rozwoju liści do widocznych pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 11-55)
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: truskawka, poziomka
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: - truskawka, poziomka uprawiane w gruncie i pod osłonami innymi niż szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy na dnie rozety ukazują się pąki kwiatowe (BBCH 11-55) lub od fazy rozrostu dna kwiatowego do końca fazy drugiego zbioru, gdy większość owoców jest wybarwiona BBCH 71-89). - truskawka, poziomka uprawiane w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy drugiego zbioru, gdy większość owoców jest wybarwiona (BBCH 11-89)
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: winorośl
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy, gdy kwiatostany wyraźnie widoczne do fazy, gdy kwiatostany powiększone, a kwiaty są ściśnięte razem (BBCH 53-55) lub od fazy, gdy zawiązki owoców zaczynają się formować i powiększać do fazy dojrzałości zbiorczej jagód (71-89)
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: grusza
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Termin zabiegu: środka: środek stosować po zakończeniu kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły do momentu pojawienia się owoców dojrzałych do konsumpcji, gdy posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 71-89)
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: ogórek, cukinia, kabaczek, patison, arbuz, melon, dynia, uprawa pod osłonami, uprawa w szklarni
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: - pod osłonami innymi niż szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy, gdy na pędzie głównym widoczny jest zawiązek piątego pąka kwiato
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: oberżyna, uprawa pod osłonami
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: pod osłonami innymi niż szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym całkowicie rozwinięty do fazy widocznego piątego pąka kwiatowego (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągnął typową wielkość i kształty do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce maja typową barwę (BBCH 71-89)
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: papryka, uprawa pod osłonami
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: pod osłonami innymi niż szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty, do fazy widocznego piątego pąka kwiatowego (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągał typową wielkość i kształty do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce mają typową barwę (BBCH 71-89)
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pomidor pod osłonami
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: pod osłonami innymi niż szklarnie o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy widocznego piątego kwiatostanu (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągał typową wielkość do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce mają typową barwę (BBCH 71-89
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: papryka, pomidor
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy, gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy widocznego piątego kwiatostanu (pomidor) / piątego pąka kwiatowego (papryka) (BBCH 11-55) lub od fazy gdy pierwszy owoc osiągał typową wielkość (pomidor) / od fazy gdy pierwszy owoc osiągnął typową wielkość i kształty (papryka) do końca fazy dojrzewania owoców i nasion tj. pełnej dojrzałości gdy owoce mają typową barwę (BBCH 71-89)
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy, gdy widoczne są pojedyncze nasiona w strąkach (BBCH 71 - 79)
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: fasola
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować w przypadku uprawy polowej fasoli od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy pełnej dojrzałości strąków (BBCH 71-89), a w przypadku uprawy w szklarni od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy, gdy widoczne są pojedyncze nasiona w strąkach (BBCH 71-79)
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować w fazie BBCH 41-49 tj. w przypadku: - brokułu, kalafiora - od początku rozwoju róży, do fazy - osiągnięcia przez różę typowej wielkości i kształtu; - jarmużu - od początku do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonych do zbioru (od 10% do 100% osiągnięcia przez roślinę typowej masy liści); - kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej czerwonej, kapusty włoskiej, kapusty pekińskiej – od fazy, gdy zaczynają się tworzyć główki do fazy, gdy główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość; - kapusty brukselskiej - od początku rozwoju pąków bocznych do fazy, gdy pędy poniżej pąka szczytowego są mocno zamknięte.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: winorośl
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy, gdy kwiatostany są wyraźnie widoczne do fazy, gdy kwiatostany są powiększone, a kwiaty są ściśnięte razem (BBCH 53-55) lub od fazy, gdy zawiązki owoców zaczynają się formować i powiększać do fazy dojrzałości zbiorczej jagód (BBCH 71-89)
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: śliwa
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować najwcześniej w fazie BBCH 71 (po kwitnieniu). Fenofaza umożliwiająca wykonanie ostatniego zabiegu: owoce dojrzałe do konsumpcji, posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 89)
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jabłoń, grusza
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować po zakończeniu kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły do momentu pojawienia się owoców dojrzałych do konsumpcji, gdy posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 71-89)
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: groch zielony cukrowy
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy, gdy widoczne są pojedyncze nasiona w strąkach (BBCH 71 - 79)
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: fasola
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować w przypadku uprawy polowej fasoli od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy pełnej dojrzałości: strąków (BBCH 71-89), a w przypadku uprawy w szklarni od fazy, gdy 10% strąków osiąga typową długość do fazy, gdy widoczne są pojedyncze nasiona w strąkach (BBCH 71-79)
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa, endywia, rukola
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy 2 liścia do fazy: - osiągnięcia przez główkę typowej wielkości, kształtu i twardości (sałata głowiasta, cykoria sałatowa, endywia) (BBCH 11–49), - osiągnięcia typowej masy liści (sałata liściowa, rukola) (BBCH 11–49).
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: borówka wysoka, aronia, żurawina
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 kg/ha.
Termin zabiegu: środek stosować od początku fazy rozwoju liści do widocznych pierwszych pąków kwiatowych (BBCH 11-55)
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a