r e k l a m a

Prokarb 450 EC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Prokarb 450 EC
Numer zezwolenia:R-131/2019
Termin zezwolenia:2024-12-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2025-06-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2026-06-30
Substancja czynna:prochloraz - 450 g
Uprawa: pszenica jara
Dawka: Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 -1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Agrofag: antraknoza
Uprawa: pszenica ozima
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a