r e k l a m a

Regalon

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Regalon
Numer zezwolenia:R-52/2018
Termin zezwolenia:2021-04-30
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2021-10-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2022-10-30
Substancja czynna:fluksapyroksad - 62,5 g, metkonazol - 45 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,33 – 2,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień jary, jęczmień ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,33 - 2,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: żyto
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a