r e k l a m a

Sanium AL

Rodzaj preparatu:Insektycyd
Nazwa:Sanium AL
Numer zezwolenia:R-132/2019
Termin zezwolenia:2026-12-09
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2027-06-09
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2028-06-09
Substancja czynna:flupyradifuron - 0,08 g
Uprawa: jabłoń
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l na 10m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l -1,5 l na 10m2 tj.:
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie
Agrofag: mszyce
Uprawa: rośliny ozdobne
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l na 10m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l -1,5 l na 10m2 tj.:
Grupy: ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie
Uprawa: winorośl
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l na 10m2.
Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie
Agrofag: skoczki
Uprawa: papryka, pomidor, bakłażan, ogórek
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l na 10m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l -1,5 l na 10m2 tj.:
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie
Uprawa: rośliny ozdobne
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l na 10m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l -1,5 l na 10m2 tj.:
Grupy: ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie
Agrofag: mszyceskoczki
Uprawa: żywotnik
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l na 10m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l -1,5 l na 10m2 tj.:
Grupy: ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: amatorskie
r e k l a m a