r e k l a m a

Selytor

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Selytor
Numer zezwolenia:R-175/2019
Termin zezwolenia:2021-01-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2021-07-31
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2022-07-31
Substancja czynna:mefentriflukonazol - 100 g, piraklostrobina - 100 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: żyto ozime
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień ozimy, jęczmień jary
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a