r e k l a m a

Sparta 200 EC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Sparta 200 EC
Uwaga! Produkt wycofany z użycia.
Numer zezwolenia:R-109/2018
Termin zezwolenia:2020-08-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2021-02-28
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2022-02-28
Substancja czynna:tebukonazol - 200 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Termin zabiegu: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: żyto ozime
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Termin zabiegu: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień ozimy
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Termin zabiegu: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień jary
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Termin zabiegu: Środek zastosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Termin zabiegu: wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30-33).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Termin zabiegu: od fazy żółtego pąka do fazy pełni kwitnienia (BBCH 59-65).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: fasola
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od końca fazy rozwoju pędów bocznych do fazy, gdy otwarte są pierwsze kwiaty: BBCH 50-60.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kapusta głowiasta biała
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od fazy , gdy zaczyna się wytwarzać główka kapusty do fazy 100% typowej wielkości: BBCH 40-49.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: brukiew, rzepa
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy , gdy zaczyna się wytwarzać główka kapusty do fazy 100% typowej wielkości: BBCH 40-49.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: marchew, pasternak, chrzan
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: w fazie rozwoju liścia nr. 10 do fazy całkowitego rozwoju korzenia : BBCH 20-49.
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: len oleisty
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób: od fazy 10 liści do fazy dojrzałość żółta : BBCH 20-69 .
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a