r e k l a m a

Zoxis 250 SC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Zoxis 250 SC
Numer zezwolenia:R-169/2018
Termin zezwolenia:2022-12-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2023-06-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2024-06-30
Substancja czynna:azoksystrobina - 250 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień ozimy
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31- 59).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: kalafior, brokuł, kapusta brukselska
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY WARZYWNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: trawy
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Grupy: INNE
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: drzewa iglaste, drzewa liściaste, krzewy iglaste, krzewy liściaste, byliny
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: szkółki drzew iglastych
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Grupy: LEŚNICTWO
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: szkółki drzew liściastych
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Grupy: LEŚNICTWO
Małoobszarowe: TAK
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a