r e k l a m a

Favosar 125 SC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Favosar 125 SC
Uwaga! Produkt wycofany z użycia.
Numer zezwolenia:R-113/2019
Termin zezwolenia:2025-05-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2025-07-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2026-07-30
Substancja czynna:flutriafol - 125 g
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień jary
Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a