r e k l a m a

Mirror 500 SC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Mirror 500 SC
Numer zezwolenia:R-35/2019 wu
Termin zezwolenia:2021-07-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2022-01-31
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2023-01-31
Substancja czynna:folpet - 500 g
Uprawa: pszenica ozima, pszenica jara
Dawka: Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień jary, jęczmień ozimy
Dawka: Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a