r e k l a m a

Movegra

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Movegra
Numer zezwolenia:R-29/2020 wu
Termin zezwolenia:2023-12-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2024-06-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2025-06-30
Substancja czynna:fluksapyroksad - 62,5 g
Uprawa: jęczmień ozimy
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: jęczmień jary
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenżyto ozime
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: żyto ozime
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima
Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a