r e k l a m a

Starjet 250 SC

Rodzaj preparatu:Fungicyd
Nazwa:Starjet 250 SC
Numer zezwolenia:R-9/2019
Termin zezwolenia:2022-12-31
Termin dopuszczenia środka do sprzedaży:2023-06-30
Termin dopuszczenia środka do stosowania:2024-06-30
Substancja czynna:azoksystrobina - 250 g
Uprawa: rzepak ozimy
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: pszenica ozima, pszenica jara
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek należy stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
Uprawa: żyto ozime
Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Środek należy stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Grupy: ROŚLINY ROLNICZE
Małoobszarowe: NIE
Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne
r e k l a m a